Wmo in de buurt

Deze website maakt onderdeel uit van het traject Wmo in de buurt dat DSP-groep uitvoert met ondersteuning van het ministerie van VWS. Het traject Wmo in de buurt richt zich op het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.

De eerste periode van het traject (2008-2010) kenmerkte zich door de negen wijken. De tweede periode (2010-2012) stond in het teken van verbinden, kennis verzamelen, kennis delen en het ontwikkelen van basisfuncties.
Op deze site houden we u op hoogte van ontwikkelingen, bijeenkomsten en publicaties.